Poskytované služby

  Ambulance poskytuje pro klienty smluvních zdravotních pojišťoven široké spektrum vyšetření:

 • Klinická vyšetření v oboru kardiologie a vnitřní lékařství
 • Dispezarní péči v oboru kardiologie a vnitřní lékařství
 • Preventivní kardiologická vyšetření sportovců
 • Ultrazvuková vyšetření žil a tepen dolních končetin
 • Ultrazvuková vyšetření magistrálních mozkových tepen
 • Ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiografie), včetně kontrastního
 • Ultrazvukové vyšetření břicha
 • Ambulantní monitorace krevního tlaku (ABPM, tzv. tlakový holter)
 • 24h a delší monitorace EKG (EKG Holter)
 • Monitorace srdečního rytmu pomocí epizodního záznamníku
 • Zátěžové EKG vyšetření (ergometrie)
 • EKG vyšetření
 • Transesophageální (jícnové) echokardiografické vyšetření
 • Měření okysličení krve kyslíkem (oxymetrie)
 • Široké spektrum krevních odběrů
 • Monitorace antikoagulační léčby (INR), včetně stanovení INR z kapky krve z prstu
 • Okamžité stanovení hladiny glykémie v krvi z kapky krve
 • Pravidelné kontroly kardiostimulátorů a defibrilátorů(ICD)