Informace pro pacienty

Jícnová(transesophageální) echokardiografie

Transesofageální echokardiogragie  je semiinvazivní vyšetření srdce, při kterém je echokardiografická sonda zavedena do jícnu a žaludku. Výhodou je výrazně větší přesnost a  rozlišovací schopnost než u klasické transthorakální echokardiografie, a to  díkym těsnému vztahu mezi jícnem a srdcem, tedy těsné blízkosti ultrazvukové  sondy zavedené v jícnu  a srdečních struktur.

Indikace:

 • u pacientů nevyšetřitelných pacientů standardním, transtorakálním ECHO (obesita, emfysem, CHOPN)
 • k upřesnění anatomie chlopní a významnosti chlopenních vad
 • k vyloučení infekční endokarditidy – infekčního zánětu srdečních chlopní
 • u pacientů s fibrilací síní a dalšími před plánovanou kardioverzí k vyloučení trombu v levé síni či v oušku levé síně
 • k vyloučení nitrosrdečního zkratu – defektu síňového či komorového septa
 • vizualizace aortálního oblouku a descendentní aorty – k vyloučení disekce aorty, aterosklerotických plátů či koarktace aorty
 • u mladších pacientů pod 65 let věku po mozkové příhodě k vyloučení srdeční (kardioembolizační) příčiny příhody –  vyloučení zkratových vad,   patologií na chlopních, trombů v srdečních dutinách a v oušku LS a aterosklerotických plátů v aortě 

Základní informace k výkonu:

 • vyšetření se provádí po minimálně 4 hodinovém lačnění v lokální anestesii Xylocainem
 • každý pacient je zajištěn i.v.kanylou pro zavedení infúze
 • pokud nemocný špatně toleruje zavedení sondy, je aplikována nitrožilně sedace
 • u části pacientů je k vyloučení srdečního zkratu aplikován nitrožilně echokontrastní roztok
 • vyšetření je prováděno za kontinuální monitorace EKG
 • kontraindikacemi jsou alergie na lokální anestetikum, patologie jícnu, těžká porucha ventilace, těžká porucha krevní srážlivosti, nespolupráce pacienta
 • po výkonu pacientky ještě min. hodinu nejí ani nepije

24hodinová ambulantní monitorace krevního tlaku (Ambulatory Blood Pressure Monitoring – ABPM)

je vyšetřovací metoda, která na základě cca 70 měření krevní hotlaku během 24 hodin umožňuje získat informace o průměrném krevním tlaku, o hodnotách krevního tlaku během dne a ve spánku, o cirkadiánní variabilitě krevního tlaku, o zátěži cévního řečiště krevním tlakem jako odpověď na psychickou a fyzickou aktivitu. U pacientů léčených antihypertenzivy dovoluje přesněji kontrolovat účinnost léčby.

.  

 EKG Holter – 24hodinová ambulantní monitorace EKG

Epizodní záznamník – dlouhodobá monitorace srdečního rytmu  při málo častých obtíží

EKG (elektrokardiografie)

Kontroly kardiostimulátorů a defibrilátorů(ICD)

Implantace kardiostimulátoru (pacemakeru) je základní léčebný postup při stavech, kdy je srdeční frekvence příliš pomalá. To může vést buď nedostatečnému přečerpávání krve podle potřeb organizmu, či hrozí srdeční zástava se všemi následky. Podle charakteru onemocnění se implantují přístroje s jednou či dvěma elektrodami. Kardiostimulátor se implantuje obvykle do pravé či levé podklíčkové oblasti, jedna či dvě elektrody vedou přes podklíčkovu žílu do srdečních oddílů. V některých případech se implantují i přístroje se třemi elektrodami, umožňujícími při poruše koordinace stahů komorové svaloviny přispívající k projevům srdeční nedostatečnosti tuto koordinaci do značné míry obnovit.